Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány - Digitális Jólét

A LEO AMICI 2002 ADDIKTOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEI

Bevezetés

A jelenlegi pécsi székhelyű Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány jogelődje a korábbi Leo Amici Alapítvány, ill. az általa Komlón fenntartott/működtetett (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30., hrsz.: 0306/1 szám alatt található) bentlakásos Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete – az akkori államilag finanszírozott egészségügyi és szociális ellátástól független civil kezdeményezésként, drogbeteg rehabilitációs terápiás közösségként – 1992 tavaszán alakult, és azóta is folyamatosan működik szenvedélybetegek rehabilitációs kezelése céljából.

Az intézet 10 éven keresztül a jogelőd Leo Amici Alapítvány által fenntartott Szenvedélybetegeket Kezelő Intézet néven működött, 2002. december 17-én viszont a korábbi néven szereplő alapítvány és 2 magánszemély megalapította a kiemelkedően közhasznú Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítványt, amelyet a Baranya Megyei Bíróság 2003. január 28-án jegyzett be.

A jelentős józan kockázatvállalással, alulról szerveződött intézet eleinte mindenféle állami támogatás nélkül volt képes fennmaradni és folyamatosan fejlődni. Példáján szerveződtek más hazai intézetek a szenvedélybetegek kezelése területén. Az intézet 1994-től állami normatív támogatásban, 1998-tól pedig OEP finanszírozásban részesül.

A szervezet tevékenységei általában

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány, ill. jogelődje (a korábbi Leo Amici Alapítvány) az elmúlt 25 évben végzett legalapvetőbb tevékenysége az általa Komlón (a 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. szám alatt) fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének működtetése, az ott terápiás/rehabilitációs kezelésben lévő célcsoport, vagyis az aktív szerhasználók (elsősorban a drog- és alkoholproblémákkal küzdők, „mélyen” függő, de a „józan” életvitelt elérni szándékozók) mindenkori terápiás közösségnek létrehozása/kiépítése, fenntartása és fejlesztése, vagyis ezen társadalmi csoportok körében – komoly felelősségtudattal és folyamatosan – végzett pszicho-szociális támogatás és segítségnyújtás, a közösségépítés és közösségfejlesztés.

A komlói intézet eleinte 15 főt volt képes – nagy zsúfoltsággal és helyhiánnyal küszködve – kezelni egyidejűleg, viszont az Alapítvány 2002 májusában megnyithatta 20 férőhelyes új épületegyüttesét. A korszerű épület a szociális törvényben előírt tárgyi feltételeknek már teljes mértékben megfelel.

„Félutas” szolgáltatásként átmeneti szállást kapnak azon talpra álltak, akiknek nem hasznos visszatérniük régi környezetükbe. Erre a célra a 2013. évtől kezdődően egy kétszobás összkomfortos 47 m2-es bérelt ingatlan (lakás) áll rendelkezésre. Talpra állási programjukat immár az önsegítő kultúra terjesztésére, önmaguk fejlődésére fordíthatják, rendszeresen látogatva az önsegítő közösségeket.

Az intézmény az addiktológiai terápiás közösségek (TC) és a Minnesota-modell (MM) módszertanát követő drogmentes környezetben működő tanuló közösség, melyben szenvedélybetegek (drog- és alkoholfüggők) élnek együtt életstílus változást, társadalmi reintegrációt elősegítő szerveződés és keretek közt. Az intézményben a szakembereket, paraprofesszionális segítőket és a klienseket magában foglaló terápiás közösség a változás legfontosabb tényezője.

A spiritualitás/lelkiség (pl. imák, fohászok, hálaadások stb.) a közösség mindennapjainak szerves alkotóeleme. A pszicho-szociális rehabilitációban kiemelt szerepe van az ön- és kölcsönös segítségnek, a felépülőben lévő sorstársak józan szerepmintájának, őszinteségben, elkötelezettségben és felelősségben megnyilvánuló morális standardjának. A program önkéntes.

A terápiás közösség demokratikus és türelmes szelleme bizonyos fokú védelmet nyújt a külső „siettető” társadalommal szemben, elég időt hagy a küzdelmek végig vitelére. Az otthonból továbblépő kliensek döntő hányada megőrzi a közösségben kiépített kapcsolatrendszerét, és féltően ápolja, gondozza azt további élete során.

Az Alapítvány a Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében a bentlakásos drogrehabilitációs/hosszúterápiás kezelésben lévő, a szermentes („józan”) életet megcélzó kliensek számára, valamint hozzátartozóik, ill. az intézeti kezelésüket már befejezett „józan” függők számára nyújt komplex szolgáltatásokat. Ezeket alább röviden felsoroljuk:

 • Csoportterápia
 • Munkaterápia
 • Színházterápia, mozgás- és zeneterápia
 • Sportterápia
 • Szex és párkapcsolatok csoport
 • Szülő- és hozzátartozó-csoport
 • Józanságmegtartó csoport
 • Félutas program

Ezen kívül számos egyéb, prevenciót célzó programelem is megvalósul a nagyobb nézőközönséget is vonzó zene-, mozgás- és színházterápiás aktivitások, sporttevékenységek és egyes pályázati programok megvalósítása révén, illetve alkalmanként iskolákban, oktatási és egyéb intézményekben zajló előadások megtartásával, konferenciákon történő részvétel kapcsán.

A Rehabilitációs Intézet az ország minden részéből fogad klienseket Komlón. A rehabilitáció nem csupán a gondozottak számára a bentlakásos otthonban (helyben) egyénre szabott terápiás tevékenységben merül ki, hanem ez kiterjed az ország különböző részein élő családjukra is, a velük való kapcsolattartás havi szinten történik. Ezen túl a terápiás folyamatot befejező gondozottak utánkövetése és utógondozása is komoly feladatot jelent a rehabilitációs otthon számára, hiszen ez akár az ország egész területén történő foglalkoztatási rehabilitációt is jelent, vagyis a befogadó munkáltatók, munkahelyek felkutatását, a velük való folyamatos kapcsolattartást feltételezik.

Az intézményen belüli komplex terápiás munka sok összetevője közül kiemelendő a zene-, mozgás- és színházterápia, mely magas szakmai színvonala okán az elmúlt évek során országos hírűvé tette az Alapítványt. A hírnevet komoly erőfeszítéssel, odaadó munkával szerezte meg a terápiás közösség, ennek eredményeit szükséges tovább is fenntartani, fejleszteni. A módszert az Alapítvány nagysikerű előadásokon keresztül már országszerte megismertette és terjesztette (ez a „misszió” persze folyamatos, és jelenleg is zajlik), és ez nagymértékben hozzájárul a prevenciós munka sikerességéhez is, de más hátrányos helyzetű vagy egyéb társadalmi csoportok számára is követendő példát adhat.

Az intézet működése szigorú rend – strukturált program- és időbeosztás – alapján zajlik, ez alapvető feltétele a sikeres terápiás folyamatnak. A komplex módszertan (benne a zene, mozgás- és színházterápiával, munkaterápiával, a szex- és párkapcsolatok, ill. a gyász és veszteség stb. tematikus csoportokkal) az elmúlt 20 év alatt a saját belső és külső küzdelmek alapján kristályosodott ki, eredményességéről az intézmény az 1 éves utánkövetés alapján vizsgált kb. 70%-os hatékonysági mutatója tesz tanúságot. A kidolgozott rendszert, az elért eredményeket mindenképpen fenn kell tartani, tovább kell finomítani és fejleszteni, fontos elemeit semmiképpen sem szabad feladni.

Ehhez hasonlóan a sportterápia, a rendszeres sportolás is a kliensek életének fontos része, a terápiás közösség hazánkban és külföldön is számos csapatversenyen vett/vesz részt a magas színvonalon művelt futball révén.

A segítők és gondozottak az elmúlt években, évtizedekben az ország több helyén is jártak színházterápiás előadásaikkal nagy sikert aratva, de a különböző regionális vagy országos konferenciákon való részvétel sem ritka. Szintén gyakori esemény a kölcsönös intézménylátogatás is, az ország lekülönbözőbb területén működő rehabilitációs otthonok, kórházak, oktatási intézmények, egyetemek, KEF-ek, valamint civil szervezetek képviselői ékeznek Komlóra, ill. az Alapítvány is többször utazik hasonló helyekre az országban.

A szervezet országos hatókörű civil szervezetnek tekinthető, partnerségi kapcsolatrendszere széleskörű és folyamatosan bővül. Számos helyi, megyei vagy az ország más részein található szervezet, intézmény (pl. Baranya megyében az INDIT Közalapítvány intézményei, Tolna megyében a KIMMTA, Budapesten a Belvárosi Tanoda Alapítvány/Megálló Csoport, a Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány) is fontos szakmai együttműködő partner, segítve a Rehabilitációs Intézet szakmai munkáját. Ez az alapvető szakmai együttműködésre, a kliensek bevonására, valamint a kezeltek esetleges intézmények közötti „átjárására” vonatkozik, illetve a drogprobléma kezelése kapcsán a közös stratégiát és cselekvést is jelenti. Az országos jelleget erősíti az is, hogy az Alapítvány több országos szakmai szervezetnek (pl. a MADRISZ-nak) is tagja. Emellett a szervezet több külföldi partnerkapcsolattal is rendelkezik, ill. a mind gyakoribb külföldi meghívásoknak is igyekszik eleget tenni.

A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány legfontosabb/alapvető feladata ugyan a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének fenntartása és működtetése, de emellett nyitott a térségben élő hátrányos helyzetű személyek (kiemelten pl. a fiatalok), családok számára – elsősorban a drogprevenció és a mentálhigiénés problémakezelés területén – nyújtott szolgáltatások vonatkozásában is, továbbá a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában, munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeik növelésében, a társadalmi kohézió erősítésében is komoly szerepet vállal. Ez a megvalósított programok/projektek alapján is jól nyomon követhető. 

 

Megvalósított EU-s és hazai finanszírozású pályázati programok/projektek

Az Alapítvány a Rehabilitációs Intézet fenntartásán és működtetésén túl több olyan tevékenységet is végez, amely inkább a prevenciós tevékenységeket erősítik. Ehhez folyamatos forráskeresésre, ill. a megfelelő pályázati lehetőségek kihasználására van szükség.

A korábbi években az Alapítvány több hazai és EU-s finanszírozású projektben is részt vett partnerként vagy főpályázóként. Sikeresen valósult meg többek között az „…akiket kezd elveszíteni az élet” elnevezésű (EQUAL-A/077 EQUAL-2.1.1-2005-10-0013/1.0 azonosítószámú) EQUAL pályázati projekt, melyben Fejlesztési Partnerként vett részt 2005 és 2007 között.

A 2008. évtől kezdődően intenzívebb forráskeresés, ill. több pályázati program kidolgozása, benyújtása valósult meg.

Ennek eredményeként az Alapítvány sikerrel pályázott az alábbi pályázati kiírásokra:

 • „Munkahelyi Szermentesítő Szolgálat” (KAB-MM-08-0008)
 • „SZER-MENTŐ” (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0066)
 • SZOC-KIE-08-0047 projekt (a színházterápiás tevékenység segítése)
 • „A komlói rehabilitációs otthon és a pécsi félutas ház infrastrukturális fejlesztése” (KAB-RE-09-A-0007)
 • „A rehabilitációs otthon működésének támogatása, a bekerülést elősegítő szolgáltatások fejlesztése” (KAB-KRI-09-A-0016)
 • „Kisértékű tárgyi eszközök, fogyóeszközök és alapanyagok beszerzése az intézmény számára”(KAB-EF-09-AB-0031)
 • „A komlói rehabilitációs otthon informatikai fejlesztése, eszközbeszerzésének támogatása” (KAB-EF-09-AB-0032).
 • 2009., 2010. és 2011. évi NCA működési pályázatok (NCA-ORSZ-09-0737, NCA-ORSZ-10-0488 és NCA-ORSZ-11-0636)
 • „Én drogozom, mi meggyógyulunk” - Bemutatkozik a Leo Amici 2002 Alapítvány (NCA-CIV-10-E-0540)
 • „Visszaút a társadalomba” (KAB-EL-10-RE-0014)
 • „Visszaút a társadalomba II.” (KAB-FF-11-C-813)
 • „A komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének támogatása” (KAB-FF-11-D-608)
 • „Visszaút a társadalomba III.” (KAB-FF-12-7463)
 • „Visszaút a társadalomba IV.” (KAB-FF-13-B-13257)
 • „A komlói intézet rehabilitációs, reszocializációs és reintegrációs programjainak támogatása” (KAB-FF-13-C-13259)
 • „Szertelen szenvedéllyel és sporttal az egészségért” drogprevenciós ifjúsági tábor (IFJ-GY-13-B-10719)
 • „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban” (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001)
 • „A Leo Amici 2002 Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásuk megerősítése” (TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0072)
 • „Egészségmegőrzés Komlón a drogprevenció jegyében” (TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0830)
 • „Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pályakezdők foglalkoztatása a Leo Amici 2002 Alapítványnál” (TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0060)
 • „Visszaút a társadalomba V.” (KAB-FF-14-17450) 
 • „Visszaút a társadalomba VI.” (KAB-FF-15-21984)
 • „Mutass egy embert, aki jó!” c. fotóalbum megjelentetése a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány komlói Rehabilitációs Intézetének 25 éves évfordulójára (NKA - A2015/N9186)
 • „Útkeresők közössége” – EFOP-1.3.7-17-2017-00116
 • „A digitális jólét elősegítése Komlón és környékén” – GINOP-3.3.3-17-2017-00003